MayL's Kitchen 的個人照片
人生最大興趣就係煮野食,閒時鍾意看烹飪書同上網硏究各款菜式,喜歡煮不同地方國家,不同款式嘅菜式比至愛親朋好友食,最開心就係看到他們食得好開心同滿足的樣子。
食譜
24
粉絲
43