Breakfast time 靚媽C

食材:蛋

 • 6
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 早餐 靚媽C

食材:Cheese、Ham

 • 2
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 紅燒豬軟骨 靚媽C

食材:豬軟骨、蛋、薯仔

 • 20
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 沙律 靚媽C

食材:雜菜、白煮蛋、牛油果

 • 7
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 健康晚餐 靚媽C

食材:三文魚、三色椒

 • 12
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 沙律 靚媽C

食材:無花果、雜菜、意大利陳醋

 • 8
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 印度椰子、花膠煲湯🎐 靚媽C

食材:西施骨、印度椰子、玉米、佛手瓜、紅蘿卜、花膠、南北杏、火腿

 • 32
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 烤海鱸魚💯 靚媽C

食材:意大利sea bass、Lemon grass、Chilli

 • 18
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 滷豬腳麵 🏅 靚媽C

食材:豬腳、滷味包、青菜、台式面

 • 17
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 蟲草烏雞花膠大補湯🌼 靚媽C

食材:蟲草、烏雞、花膠、栗子、南北杏、火腿

 • 23
 • 2
 • 0
👰靚靚廚娘 之 青菜鉢🍀 靚媽C

食材:青菜、肉碎

 • 14
 • 0
 • 0
👰靚靚廚娘 之 海鮮意大利飯🦀 靚媽C

食材:意大利米、洋蔥、蟹腿肉、青口

 • 7
 • 0
 • 0