Hello~大家好!!我們是兩個愛做菜的飛行女孩^^ Mandy&Mui~ 我們熱愛美食,在飛行之餘喜歡研究料理! 對於料理的熱衷也希望透過部落格跟大家一起分享!!空姐也是會做菜的唷^^
空姐愛煮菜的 464 位粉絲

講咪咪

0食譜 7料理 0粉絲

mimi

0食譜 5料理 0粉絲

楊琇媚

0食譜 0料理 0粉絲

周周

0食譜 0料理 0粉絲

Layla

0食譜 0料理 0粉絲

Karena Wang

0食譜 0料理 1粉絲

再见阿朗

0食譜 0料理 0粉絲

劉小明

0食譜 0料理 0粉絲

泡沫

0食譜 0料理 0粉絲

林祺芮

0食譜 0料理 0粉絲